+38 096 125 29 21

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ІНЖЕНЕРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІНЖЕНЕРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Ліцензовано, акредитована
Основна інформація
Обсяг програми та термін навчання
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців

Ступінь вищої освіти
Бакалавр

Кваліфікація:
Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Мови навчання та викладання
Українська

Вартість навчання
28 900 грн (денна форма навчання) / 19 900 (заочна форма навчання)

Вступний період
Початок: 29.07.2022 р.
Початок: 23.08.2022 р.

Ліцензована
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна програма ґрунтується на загальновідомих наукових та практичних результатах із врахуванням сьогоднішнього стану інженерії прикладного програмного забезпечення, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар`єра.
Програма має прикладну орієнтацію на підготовку фахівців, здатних ефективно та обґрунтовано вирішувати завдання проектування та розробки якісного програмного забезпечення.


Мета освітньої програми
Надати здобувачам вищої освіти ґрунтовну підготовку в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик.

Основний фокус освітньої програми
Спеціальна освіта та професійна підготовка в області інженерії програмного забезпечення.
Ключові слова: аналіз вимог (Requirements Analysis), конструювання програмного забезпечення (Software Construction), програмна інженерія (Software Engineering), програмне забезпечення (Software), програмні вимоги (Software Requirements), програмний продукт (Software Product), проектування програмного забезпечення (Software Design), архітектурний або високорівневий дизайн (Architectural Design, Top-Level Design) , специфікація програмних вимог (Software Requirements Specification – SRS), тестування (Software Testing), управління вимогами (Requirements Management), управління програмною інженерією (Software Engineering Management),


Особливості програми

Частина фахових дисциплін може викладатись англійською мовою (білінгвальна освіта). Частину актуальних тем можуть викладати представники провідних ІТ-фірм у формі майстер класів.
Програма передбачає інтеграцію практичної підготовки студентів з роботою загального університетського центру інформатизації усіх сфер діяльності університету, де студенти виготовляють прикладне програмне забезпечення на замовлення підрозділів університету.

Керівник освітньої програми:
Нестеренко Олександр Васильович
доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій.
Редактори освітньої програми:
Фаловський Олександр Олександрович
кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій
Контакти
Приймальна комісія
    Приймальна комісія: проспект Академіка Глушкова, 42В, м.Київ, Україна - 03187

    +38 063 169 98 67        +38 096 125 29 21

   

ННІ "Європейська ІТ-школа"
    Корпус №2: вулиця Магнітогорська, 1Б, м.Київ, Україна - 02000

    +38 097 762 80 35